Møter i Eldrerådet og Råd for funksjonshemma

Møte - Klikk for stort bilete

Eldrerådet (PDF, 29 MB) har møte mandag 15.06.2015 kl 09.30 i Formannskapssalen, 3. etg. på Rådhuset.

Råd for funksjonshemma (PDF, 8 MB) har møte onsdag 17.06.2015 kl 09.30 i Formannskapssalen, 3. etg. på Rådhuset. 

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 08.06.2015