Ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga

Nytt legevaktnummer - Klikk for stort bilete

Måndag 6. juni kjem det ei ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga.

Kva er nytt for innbyggarane

På «Min helse» på helsenoreg.no kan innbyggarane finne oversikt over alle fastlegane i landet, samt bytte fastlege om dei ynskjer det. Den viktigaste endringa no er at løysinga vert ny, og vil innehalde betre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.

Det er derfor ikkje mogleg å bytte fastlege i perioden mellom onsdag 01.06.2016 og måndag 06.06.2016.
Meir informasjon om fastlegeordninga og bytte av fastlege finn de på: www.helsenorge.no/fastlege.

Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 30.01.2019

Det er planlagt fleire forbetringar hausten 2016. Mellom anna tek vi sikte på at bytte av fastlege skal tre i kraft fylgjande verkedag, i staden for den 1. i neste månad, som i dag. Det kjem meir informasjon om dette seinare.

Ikkje høve å bytte fastlege ved overgang til ny løysing

I samband med overgangen til ny løysing, vil dei fleste tenestene ikkje vere tilgjengelege frå og med onsdag 01.06.2016.  Nedetida gjer at:

Innbyggarar ikkje kan bytte fastlege, korkje på helsenoreg.no eller ved å ringe 23 32 70 40.
Det vil heller ikkje vere mogleg å søke i oversikt over fastlegar på dei opne sidene.

Sakshandsamarar hos Helfo kan ikkje legge inn nye fastlegeavtalar eller endre eksisterande avtalar.

Tenestene skal etter planen vere tilgjengelige att frå og med måndag 06.06.2016. I den fyrste perioden kan
systemet vere treigt eller ustabilt. 

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering