Nye retningslinjer for tilskot til skogsvegbygging og drift med taubane, hest o.a.

Skogveg - Klikk for stort bilete

Fylkesmannen i Vestland har fastsett nye overordna retningslinjer (PDF, 2 MB) for tilskot til skogsvegbygging og drift med taubane, hest o.a. i Vestland fylke gjeldande frå 01.02.2019.

Føremålet med tilskotsordninga er å auka skogbruket sin medverknad til verdiskaping og sysselsetting i distrikta gjennom berekraftig utnytting av virkesressursane i vanskeleg skogsterreng i tråd med gjeldande skogpolitikk.

Publisert av Mari Halsør Larsen. Sist endra 01.03.2019

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering