Nyhendebrev Samhandlingsbarometeret

Logo Samhandlingsbarometeret
Logo Samhandlingsbarometeret

Samhandlingsbarometeret er ein nettstad som skal gjere kunnskap tilgjengeleg for kommune- og spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane, og styrke grunnlaget for samarbeid mellom tenestenivåa. Nettstaden vil vere under kontinuerleg utvikling og innehalde data og prosjektarbeid av og i frå kommunane og Helse Førde.


Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 19.06.2012