Økonomiplan 2013 - 2016 og budsjett for 2013. Offentleg utlegging

Vågsøy kommune
Vågsøy kommune

I medhald av Kommunelova § 44.7 ligg formannskapet sitt framlegg til Økonomiplan 2013 - 2016 og Formannskapet sitt framlegg til budsjett og skattlegging for 2013 etter § 45.3 i Kommunelova til ålment ettersyn på Servicetorget på Rådhuset i tida 05.12.2012 - 19.12.2012.

Vågsøy kommunestyre skal handsama økonomiplan/budsjett i møte 19.12.2012.

Gebyr og betalingssatsar for 2013 er tidlegare godkjend av Kommunestyret 31.10.2012, sak K 079/12 etter tidlegare å ha lege ute til høyring.

Event. merknader må vere innkome skriftleg til kommunen seinast 19.12.2010 kl. 09.00.

v/ordførar Morten A. Hagen

Her er utskrift av formannskapet si møtebok frå møte 05.12.2012 sak F 081/12 Økonomiplan 2013 - 2016 med alle vedlegg i saka og fellesforslaget frå partia i formannskapet:

Møtebok F 081/12 (PDF, 46 kB)

Formannskapets forslag (PDF, 87 kB) datert 05.12.2012

Økonomiplan 2013-2016 Hoveddokument (PDF, 106 kB)

Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1 ØKP 2013-2016 Investeringer (PDF, 15 MB)

Vedlegg 2 Handlingsprogram 2013-2016 (PDF, 111 kB) (K-sak 057/12)

Vedlegg 3 Gebyr og betalingssatser 2013 (PDF, 297 kB)

Vedlegg 4 ØKP 2013-2016 Driftsopplegg båtrute til Silda (PDF, 108 kB)

Vedlegg 5 ØKP 2013-2016 Vågsøy sokneråd (PDF, 632 kB)

Vedlegg 6 Fritak for eiendomskatt etter E.skatteloven paragraf 7a og b (PDF, 71 kB)

Vedlegg 7 ØKP 2013-2016 Utkast til tiltak (PDF, 312 kB)

Vedlegg 8 Budsjett 2013 - Formell hovedoversikter (PDF, 39 kB)

6053 Boliger for flyktninger (PDF, 75 kB)

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 05.12.2012
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering