Økonomiplan 2013 - 2016 og budsjett for 2013. Offentleg utlegging

Vågsøy kommune
Vågsøy kommune

I medhald av Kommunelova § 44.7 ligg formannskapet sitt framlegg til Økonomiplan 2013 - 2016 og Formannskapet sitt framlegg til budsjett og skattlegging for 2013 etter § 45.3 i Kommunelova til ålment ettersyn på Servicetorget på Rådhuset i tida 05.12.2012 - 19.12.2012.

Vågsøy kommunestyre skal handsama økonomiplan/budsjett i møte 19.12.2012.

Gebyr og betalingssatsar for 2013 er tidlegare godkjend av Kommunestyret 31.10.2012, sak K 079/12 etter tidlegare å ha lege ute til høyring.

Event. merknader må vere innkome skriftleg til kommunen seinast 19.12.2010 kl. 09.00.

v/ordførar Morten A. Hagen

Her er utskrift av formannskapet si møtebok frå møte 05.12.2012 sak F 081/12 Økonomiplan 2013 - 2016 med alle vedlegg i saka og fellesforslaget frå partia i formannskapet:

Møtebok F 081/12 (PDF, 46 kB)

Formannskapets forslag (PDF, 87 kB) datert 05.12.2012

Økonomiplan 2013-2016 Hoveddokument (PDF, 106 kB)

Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1 ØKP 2013-2016 Investeringer (PDF, 15 MB)

Vedlegg 2 Handlingsprogram 2013-2016 (PDF, 111 kB) (K-sak 057/12)

Vedlegg 3 Gebyr og betalingssatser 2013 (PDF, 297 kB)

Vedlegg 4 ØKP 2013-2016 Driftsopplegg båtrute til Silda (PDF, 108 kB)

Vedlegg 5 ØKP 2013-2016 Vågsøy sokneråd (PDF, 632 kB)

Vedlegg 6 Fritak for eiendomskatt etter E.skatteloven paragraf 7a og b (PDF, 71 kB)

Vedlegg 7 ØKP 2013-2016 Utkast til tiltak (PDF, 312 kB)

Vedlegg 8 Budsjett 2013 - Formell hovedoversikter (PDF, 39 kB)

6053 Boliger for flyktninger (PDF, 75 kB)

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 05.12.2012