Drifts- og anleggsavdelinga

Drifts- og anleggsavdelinga har ansvaret for vatn og kloakk, renovasjon, vegar, gatelys, trafikktryggleik, parkar og grøntareal.

 Frå Torskangerpoll - Klikk for stort bilete

Leiar for drifts- og anleggsavdelinga er rådmann Jeanette Jensen.

Avdelinga har ein egen avdelingsingeniør som har arbeidsområde veg.

Til drifts- og anleggsavdelinga har ein ein uteseksjon som i dag er lokalisert på Ivahavet. Kommunen sin eigen arbeidsstokk tek seg av daglege tenester som vatn, kloakk, renovasjon, vegvedlikehald, snøbrøyting, grøntareal m.m. som ikkje er av ein slik storleik at det er lagt ut til entreprenørar.

Dei ulike tenestene som ligg til drifts- og anleggsavdelinga finn du også under kommunale tenester.

Kontaktinformasjon Drifts- og anleggsavdelinga
Kontaktinformasjon Drifts- og anleggsavdelinga
NamnTelefonE-post
Sentralbord57845000post@vagsoy.kommune.no
Jeanette Jensen57845011/97960915jeanette.jensen@vagsoy.kommune.no
Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 23.05.2019
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering