Personalkontoret

Vågsøy kommune

Personalkontoret har 3 tilsette og 3 årsverk. Kontoret er i 4. etasje i rådhuset.
Personalkontoret har desse hovedarbeidsområda:

Rådgjeving:
Rådgjeving til tenesteområda og toppleiing om spørsmål innan området personal og lønn.

Opplæring:
Personalkontoret gjev opplæring på tema innan sitt område og legg til rette for opplæring og kompetanseheving på tvers av tenesteområda. Leiaropplæring er ei prioritert oppgåve.

Støttefunksjonar:
Personalkontoret utfører støttefunksjonar i samband med bemanning og rekruttering.

Lønn:
Personalkontoret har ansvar for at lønn vert utbetalt i rett tid. Personalkontoret har og ansvar for all rapportering og statistikk i samband med lønn, sjukelønn og refusjon. Personalkontoret registrerer fråvær og føl opp sjukelønnsutbetalingane samt syter for refusjon frå trygdekontoret.

Det vert arbeidd med rutinar og serviceerklæringar for kva som skal utførast av personalkontoret og kva som skal gjerast i det enkelte tenesteområdet.

Personalkontoret
Personalkontoret
NamnStillingTelefonE-post
Vågsøy kommune57845000post@vagsoy.kommune.no
Rita Anett KvammeTenesteleiar57845051rita.kvamme@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering