Lerwick

Lerwick er vennskapskommune med Vågsøy. Lerwick er ein by på Shetland som Måløy har hatt nære samband med sidan før krigen. Seinare har dette utvikla seg til å omfatte kommunane som vennskapskommuner.

10. november 1990 vart det i Lerwick underteikna ei "twinning avtale" mellom Shetlandsøyane og Vågsøy kommune. Begge partar skal utvikle og oppmuntre til samarbeid i dei to regionane når det gjeld industri og turisme, miljøbeskyttelse, undervisning, kultur, sport og fritid.

På Shetland har det også vore velferdsstasjon for fiskarar og sjøfolk. No er det sjeldan at fiskebåtane frå vårt distrikt er innom Shetland, men stasjonen er der framleis.

Fortballlaget Lerwick Spurs har fleire gonger besøkt Måløy og Tornado/Måløy fotballklubb har vore på gjenvisittar til Lerwick.

Ei forening i Måløy - Shetlandslauget - arbeider for å ta vare på vennskapet med våre frendar i vest.