Orientering frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane

Pasient- og brukarombodet.jpg - Klikk for stort bilete

I samband med kommunestyremøtet 23.03.2017 var ein representant frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane på besøk for å orientere kommunestyrerepresentantane om arbeidet ombodet gjer.

Pasient- og brukarombodet arbeider for å ivareta behova, interessene og rettstryggleiken til brukarar av både spesialhelsetenesta og kommunale helse- og omsorgstenester. Dei arbeider òg for å betre kvaliteten i desse tenestene. Les meir på helsenorge.no.

Dersom du ønskjer å sjå presentasjonen som vart halde kan du klikke her. Klikk deretter på knappen "Kamera" og velg "Prosjektor" for å sjå lysarka i fullskjerm.

 

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 24.03.2017
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering