Overskot i rekneskapen for 2016

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete

Urevidert rekneskap for 2016 viser eit overskot på kr. 5.959.361 mot kr. 9.756.806 i 2015. Netto driftsresultat er kr. 13.582.000 mot kr. 19.781.469.

I % utgjer netto driftsresultat 2,7 % av driftsinntektene mot 4,1% i 2015. Regjeringa sitt mål for sunn kommuneøkonomi er 1,75%.

Rekneskapen syner godt samsvar mellom budsjetterte løyvingar og forbruk på tenesteområda. Det er auka skatteinntekter i høve budsjett med 3 mill kr.

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 17.02.2017

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering