Overskot i rekneskapen for 2016

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete

Urevidert rekneskap for 2016 viser eit overskot på kr. 5.959.361 mot kr. 9.756.806 i 2015. Netto driftsresultat er kr. 13.582.000 mot kr. 19.781.469.

I % utgjer netto driftsresultat 2,7 % av driftsinntektene mot 4,1% i 2015. Regjeringa sitt mål for sunn kommuneøkonomi er 1,75%.

Rekneskapen syner godt samsvar mellom budsjetterte løyvingar og forbruk på tenesteområda. Det er auka skatteinntekter i høve budsjett med 3 mill kr.

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 17.02.2017