Påminning - Kinn kommune vil vite di meining

Kinn kommune - Prosjektlogo - Klikk for stort bilete

Det har vore diskusjonar i media og sosiale medier om at det er for lite lett tilgjengeleg informasjon om samanslåinga mellom Flora og Vågsøy til Kinn kommune. No tar Kinn-administrasjonen grep ved å sende ut ei undersøking for å få betre innsikt i informasjonsbehova til innbyggjarane. 

Les meir om spørjeundersøkinga på Kinn kommune si heimeside - der finn du også lenke til spørjeundersøkinga.

 Frist: Søndag 29.04.2018 kl. 23.59.

Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 29.04.2018

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering