Påminning - Kinn kommune vil vite di meining

Kinn kommune - Prosjektlogo - Klikk for stort bilete

Det har vore diskusjonar i media og sosiale medier om at det er for lite lett tilgjengeleg informasjon om samanslåinga mellom Flora og Vågsøy til Kinn kommune. No tar Kinn-administrasjonen grep ved å sende ut ei undersøking for å få betre innsikt i informasjonsbehova til innbyggjarane. 

Les meir om spørjeundersøkinga på Kinn kommune si heimeside - der finn du også lenke til spørjeundersøkinga.

 Frist: Søndag 29.04.2018 kl. 23.59.

Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 29.04.2018