Påminning på SMS frå legekontor og helsestasjon

Ønsker du framleis påminning om time via SMS frå Måløy legekontor/Vågsåy helsestasjon, må du frå og med 01. mai gjere følgande:

  1. Gå til Helsenorge.no og logg deg inn med ID-porten.
  2. Gå inn på deg sjølv/barna dine.
  3. I fastlegerubrikken trykker du Kontakt legekontoret. I Emnerubrikken skriv du: Aktiver SMS. Trykk så send.
  4. Den blir då automatisk aktivert når meldinga er sendt til legekontoret.
  5. Du vil no framleis få SMS frå Måløy legekontor/Vågsøy helsestasjon om timar du eller barnet ditt skal ha etter 01. mai.
Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 30.04.2019