Plan for kvalitetssikring av elevane sitt skulemiljø i Vågsøyskulen

Kommunevåpen std - Klikk for stort bilete

Plan for kvalitetssikring av skulemiljøet skal vere til hjelp for skulane i  arbeidet med å vurdere eigen praksis og samstundes styrke kapasiteten til å betre skulemiljøet.

Planen skal bygge på til ei kvar tid gyldig kunnskap, og bidra til kommunikasjon mellom tilsette ut i frå ei felles kunnskapsbase.

Planen syner korleis skulane og kommunen arbeider for å fylle aktivitetsplikta.

Rutinane skal vere reiskapar i skulane sitt arbeid for å sikre elevane eit godt skulemiljø som fremjar helse trivsel og læring.

Plan for kvalitetssikring av elevane sitt skulemiljø i Vågsøyskulen (PDF, 2 MB)

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 21.02.2018
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering