Plan for kvalitetssikring av elevane sitt skulemiljø i Vågsøyskulen

Kommunevåpen std - Klikk for stort bilete

Plan for kvalitetssikring av skulemiljøet skal vere til hjelp for skulane i  arbeidet med å vurdere eigen praksis og samstundes styrke kapasiteten til å betre skulemiljøet.

Planen skal bygge på til ei kvar tid gyldig kunnskap, og bidra til kommunikasjon mellom tilsette ut i frå ei felles kunnskapsbase.

Planen syner korleis skulane og kommunen arbeider for å fylle aktivitetsplikta.

Rutinane skal vere reiskapar i skulane sitt arbeid for å sikre elevane eit godt skulemiljø som fremjar helse trivsel og læring.

Plan for kvalitetssikring av elevane sitt skulemiljø i Vågsøyskulen (PDF, 2 MB)

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 21.02.2018