Interkommunalt samarbeid

Nordfjordkommunane - Klikk for stort bilete

Vågsøy kommune deltek i ei lang rekke med interkommunale samarbeid. Dette er både formelle og uformelle samarbeid. Det meste av samarbeidet er med dei andre kommunane i Nordfjord: Bremanger, Eid, Hornindal, Selje, Gloppen og Stryn.

Her er ei oversikt over interkommunalt samarbeid der Vågsøy er med.

Nordfjordrådet
Overordna politisk samarbeidsorgan. Kommunane Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy i Nordfjord er med.

Karriere Sogn og Fjordane
Karriere Sogn og Fjordane tilbyr gratis karriererettleiing for deg som ynskjer å skifte jobb eller ta utdanning, eller er i ein situasjon der du må tenkje nytt.

Nordfjord Havn IKS
Interkommunalt hamnesamarbeid med hovudkontor i Måløy. Alle kommunane i Nordfjord, unnateke Hornindal og Bremanger er med.

Kommunerevisjonen i Nordfjord
Interkommunal revisjon med hovudkontor i Stryn. Alle kommune i Nordfjord, unnateke Bremanger er med.

Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS
Interkommunal sentral med ansvar for brannmelding i Sogn og Fjordane med hovudkontor i Florø. Alle kommunane i fylket er med.

Kommunenett Nordfjord
IKT-samarbeidet i Nordfjord. Alle kommunane i Nordfjord er med.

Nordfjordnett

NoMil
Alle eigedommar i Vågsøy kommune er omfatta av tvungen renovasjonsordning, og må betale gebyr for denne tenesta. Renovasjonsselskapet NoMil - Nordfjord Miljøverk IKS - overtok renovasjonsordninga for Vågsøy 01.01.2012.


Andre samarbeidsorgan med kommunar der Vågsøy er med:

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering