Nye Kinn kommune

Flora og Vågsøy - kommunevåpen - Klikk for stort bilete Kinn kommune har no fått eiga heimeside der ein i tida fram mot samanslåinga av Flora og Vågsøy kommunar vil kunne halde seg oppdatert på arbeidet som vert gjort. Ein vil mellom anna finne informasjon om møter i fellesnemnda, oversikt over ulike rapportar som omhandlar den nye kommunen i tillegg til informasjon for dei tilsette.

Flora og Vågsøy kommunar skal saman byggje nye Kinn kommune.  Den nye kystkommunen i Sogn og Fjordane vil få ca. 18.000 innbyggjarar og om lag 1800 tilsette.  Dei to kommunane har saman utarbeidd ein intensjonsavtale (PPTX, 8 MB)som grunnlag for etableringa av den nye kommunen.  Det er store ambisjonar om å skape ein sterk kystkommune og skape regional slagkraft.  Kommunen med byane Florø og Måløy er særleg sterke på næringsliv både innan petroleums-, maritime- og marine næringar. 


Kommunesamanslåing mellom Flora og Vågsøy skjer frå 01.01.2020.

Ved samanslåing av kommunar skal det opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga. Val av Fellesnemnd vart gjort i juni 2017 av både Flora (PDF, 373 kB) og Vågsøy (PDF, 609 kB) kommunar.

Kommuneproposisjonen 2018 (PDF, 4 MB)
Stortingets behandling av kommunereformen 08.06.2017 (PDF, 486 kB)
Kommunestyrevedtak Samanslåing Flora/Vågsøy (PDF, 995 kB)
Møter i Fellesnemnda
Reglement for Fellesnemnd Kinn (PDF, 51 kB)

Tidlegare kommunereformarbeid:
Eid, Selje, Vanylven og Vågsøy
Selje, Vanylven og Vågsøy
Bremanger, Flora og Vågsøy
Nullalternativet

Generell informasjon:
Temaside om kommunereforma
Kommunedata
Lag din kommune
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Forskningsrapportar
Nytt innteksystem for kommunane
Regionreforma - fyrste del offentleggjort 05.04.2016


 

 

 

Publisert av Eli M. Stølan. Sist endra 21.11.2017
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering