Politisk organisering 2015 - 2019

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete

Vågsøy kommune er politisk organisert etter den såkalla hovudutvalsmodellen. Dette vil seie at kommunestyret har lagt det daglege politiske ansvaret for drifta av kommunen til eigne utval, som er inndelte etter fagområde.

Politisk organisering varer fram til kommunestyrevalet i 2019, og her er oversikt for valperioden 2015 - 2019:

Ordførar Kristin Maurstad representerer Arbeidarpartiet, og er kommunen sin øvste folkevalde leiar. Varaordførar er Nils Myklebust (Sp).

Kommunestyret har 27 representantar fordelt på 8 politiske parti: 6 repr. Arbeidarpartiet, 1 repr. Kristeleg Folkeparti, 8 repr. Høgre, 2 repr. Framstegspartiet, 4 repr. Senterpartiet, 3 repr. Venstre, 2 repr. Tverrpolitisk liste for Vågsøy, 1 repr. Raudt. Her er liste over dei som er valde og vararepresentantane (PDF, 190 kB).

Formannskapet er kommunen sitt planutval, finansutval og klagenemnd, og dessutan hovudutval på saksområde som fell utanfor dei andre utvala sitt område.

Vågsøy har følgjande hovedutval:

Helse- og omsorgsutvalet med Ørjan Kvalheim (H) som leiar.

Oppvekst- og kulturutvalet med Olav Horn (Sp) som leiar.

Administrasjonsutvalet (ADMU) handsamar saker som vedkjem kommunen som arbeidsgjevar.

Kontrollutvalet blir leia av Inger Grete Dalehamn. Utvalet skal på kommunestyret sine vegner føre tilsyn med arbeidet til formannskapet, hovudutvala og administrasjonen.
Her er oversikten over møteplanen for 2017.I tillegg til desse utvala har kommunen oppretta rådsorgan:

- Eldreråd

- Kommuneråd for funksjonshemma

- Ungdomsrådet (DOC, 49 kB)

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering