Pressemelding vedrørende samtaler om ny kommunestruktur

Kommunevåpen std - Klikk for stort bilete

12.11.2014 hadde kommunene Vågsøy, Selje og Vanylven felles møte med tema ny kommunestruktur. Deltakere på møtet var alle ordførerne, varaordfører i Vågsøy og Vanylven samt politisk representant fra selje. Administrasjonen var representert ved rådmenn og økonomisjefer.


 

 

Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 14.11.2014

Det var et positivt møte der alle tre kommuner var enige i at i en fremtidig ny kommunestruktur kan det være naturlig at de tre kommunene deltar. Avstandene mellom de tre kommunene er ikke stor og Vågsøy, Selje og Vanylven har tette bånd i dag. Selv om fylkesgrensen kan virke som en hindring var det bred enighet om at den ikke skulle være noe førende i videre diskusjoner. Vågsøy, Selje og Vanylven har mange sterke sider som vi kan bygge videre på og dette vil være et fokus i fremtidige samtaler. Fremtiden vil også binde oss sterkere sammen med blant annet Stad Skipstunnell på plass.

Det ble enighet om at rådmennene i de tre kommunene skulle samles for å se på hvordan en utredning av en ny kommune skal håndteres. Alle tre kommunene var også klare på at vi måtte rigge oss på en slik måte at vi kunne ta i mot flere oppgaver fra staten og ikke bli for små for dette. En kommune med Vågsøy, Selje og Vanylven ville få et innbyggertall på ca 13000. Dette er nok i minste laget og det var enighet om at andre nabokommuner skulle inviteres inn i diskusjonene dersom de ønsket dette. Vanylven skal avklare nordover, Vågsøy sørover mot Bremanger og Florø, og Vågsøy og Selje skal avklare østover mot Eid. Det var et helt klart ønske om at flere kommuner ble med i videre diskusjoner.

Ordfører i Selje Ottar Nygård 
Ordfører i Vanylven Jan Helgøy
Ordfører i Vågsøy  Morten A. Hagen

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering