Problem med sentralbord på legekontoret

Telefon - Klikk for stort bilete Det er for tida litt problem med innkomande samtalar til sentralbordet på legekontoret.
Dersom du ikkje får svar må vi be om at du ringer på att.

Retting av feilen er under arbeid.