Revisjon av standardforskrift for hushaldningsavfall

Styret i NoMil har gjort følgjande vedtak i sak 19/19:
 
«Styret i NoMil innstiller ovanfor kommunane å vedta framlegg til revidert «Standardforskrift for hushaldningsavfall» gjeldande frå 01.01.2020.»
Les meir
Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 26.06.2019