Rullering av arealdelen til kommuneplanen for Vågsøy 2016-2028

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetens planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. Kommuneplanen legges til grunn for planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel (tekstdel) og arealdel (plankart) med tilhørende rettslig bindende bestemmelser for arealbruken.

 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte viktige mål og oppgaver i kommunen. Planen bør ha en langsiktig forutsigbarhet som kan gi en oversiktlig og ønsket samfunnsutvikling.

Hovedfaser for arealdelen - Klikk for stort bileteFremdriftsplan

Det er utarbeidet en fremdriftsplan for planprosessen som tar sikte på at hele planarbeidet skal være avsluttet til våren 2017. Viktige delfaser i planarbeidet:

  1. Offentlig ettersyn av planprogram og oppstart av arbeidet med arealdelen til kommuneplanen.
  2. Fastsetting av planprogram (§ 11-13)
  3. Arealstrategi (PDF, 550 kB)
  4. Kunnskapsgrunnlag
  5. Åpne møter
  6. Utvikling av planløsninger med evt. alternativer
  7. Drøftingsutkast og offentlige møter
  8. Utarbeidelse av planforslag med plankart, bestemmelser og retningslinjer, planbeskrivelse med KU/ROS
  9. Høring og offentlig ettersyn av planforslag med eventuelle alternativ i minst 6 uker (§ 11-14)
  10. Vedtak i kommunestyret og kunngjøring

 

Forslag til planprogram var lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.11.2015-19.01.2016
 

Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret den 07.04.2016. I artikkelen vil du finne et kort sammendrag og selve planprogrammet samt informasjon om hva et planprogram er.

Arealdel målbilde - Klikk for stort bilete Figur . Målbilde er en del av planprogram
 

I samarbeid med kommunestyret ble det utarbeidet en arealstrategi som er veiledende for videre arbeid med den nye kommuneplanen. Illustrasjonen nedenfor viser utviklingsstrategi som er forklart i artikkelen.

Vi har lagt ulike grunnlagsmaterialer som inneholder viktigste opplysninger om kommunen. Her kan du bl.a. finne ulike temakart for hele Vågsøy og for utvalgte områder samt faktagrunnlagsdokument om kommunen vår.
 

I september og oktober 2016 vil vi gjennomføre 9 åpne møter for innbyggere og lokale aktører. Her legger vi informasjon om datoer, plass og innhold på møtene.

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 23.09.2016
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering