Rundskriv: Nasjonale mål og prioriteringar for 2013

Logo Helsedirektoratet.png - Klikk for stort bilete Vedlagt følgjer rundskrivet Nasjonale mål og prioriteringar for 2013 (rundskriv IS-1) (PDF, 554 kB). Ein foreløbig versjon av dokumentet vart lagt ut på Helsedirektoratet si heimeside den 10.12.2012.
Rundskrivet er basert på satsningar i Prop. 1 S 2012-2013 (statsbudsjettet) og departementet og direktoratet sine planar for helse- og omsorgsområdet for 2013.

 

 

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 11.02.2013
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering