• {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysingar

Før du gjev opp personopplysningar må du samtykkja i personvernerklæringa

Personvernerklæring

Dette er ei personvernerklæring for elektronisk skjermdialog hos Vågsøy kommune. Ei generell personvernerklæring finn du på kommunen si nettside.

Definisjonar (ref. Personopplysningsloven § 2)

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringa følgjer reglane i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhøyrande forskrift.

Personopplysningar

Dersom du føler at personvernet ditt er sikra ved denne erklæringa, samtykker du til lagring når du opprettar brukarprofil. Samtykke blir gjeve som godkjenning av retningslinjene våre for personvern og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningane.

Lagring av opplysningar

Dersom du loggar deg på med e-post/MinID/BankID kan du kva tid som helst velje å avbryte utfyllinga av skjermdialogen og eventuelt hente den opp att for vidare utfylling seinare. Opplysningane du har tasta inn vil ligge lagra på Vågsøy kommune sin server, og vil ikkje vere tilgjengelege for mottaker i kommunen før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valt å sende inn skjemaet, har du samtidig samtykka til at mottakar kan behandle opplysningane. Vel du å avbryte utfyllinga vil skjemaet bli mellomlagra på brukarprofilen og må sjølv slette det frå sida di.

Sikker linje

Alle opplysningar som blir overførte mellom datamaskina di og serveren vår foregår over sikker kryptert linje (SSL) og tilsvarer sikkerheita som er brukt i nettbankane.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysningar

Du kan kva tid som helst be om å sjå opplysningane vi har registrert om deg og du kan be om dette ved å sende ein e-post til post@vagsoy.kommune.no. Dersom du meiner opplysningane er unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningane sletta. Dersom du har oppretta ein brukarprofil kan du slette desse opplysningane sjølv. Dette i samsvar med Personopplysningsloven § 18 og retting etter same lov § 27 og § 28.

Unnlate samtykke

Dersom du ikkje samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt vil du ikkje kunne bruke Vågsøy kommune sine elektroniske søknadsskjema og du må då vende deg til kommunen personleg eller på telefon.

Aldersgrense

Du stadfestar at du er over 18 år.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om personvernerklæringa, kan du kontakte:

Vågsøy kommune
Postboks 294
6701 Måløy

Telefon: 57 84 50 00
E-post: post@vagsoy.kommune.no