Skuleleiarkonferansen 2015 - Leiing av læring

Born opp-ned - Klikk for stort bilete

Skuleleiarar frå heile Sogn og Fjordane var 30.09-01.10 samla i Loen på skuleleiarkonferanse. Spennande  tema som "Framtidas læring" ved Sten Ludvigsen», "Prossessleiing som verktøy" ved Tore Skandsen og "Makt og påverknad i organisasjonar" ved Linda Lai.
I tillegg fekk skuleleiarane servert rykande ferske nyhende frå forskningsprosjektet «Lærande Regionar»

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 08.10.2015