Skulestart - grunnskulen og vaksenopplæringa

Fotograf: O. Grjotheim
fotograf O. Grjotheim

Elevane i grunnskulen møter måndag 20.august 2012 til desse tider:

 Bryggja skule: kl 08:30
 Holvik skule: kl 08:20
 Raudeberg skule: kl 08:30
 Skavøypoll skule: kl 08:30
 Skram skule: kl 08:30
 Vågsøy ungdomsskule: kl 08:30

Skulestart – Vaksenopplæringa.
Innvandrarar med rett og plikt til norskopplæring møter tysdag 21. august 2012
kl. 10.00 i Sparebankbygget 4. etasje, inngang fra gt. 1.

Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 14.08.2012


a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering