Skulestart - grunnskulen og vaksenopplæringa

Fotograf: O. Grjotheim
fotograf O. Grjotheim

Elevane i grunnskulen møter måndag 20.august 2012 til desse tider:

 Bryggja skule: kl 08:30
 Holvik skule: kl 08:20
 Raudeberg skule: kl 08:30
 Skavøypoll skule: kl 08:30
 Skram skule: kl 08:30
 Vågsøy ungdomsskule: kl 08:30

Skulestart – Vaksenopplæringa.
Innvandrarar med rett og plikt til norskopplæring møter tysdag 21. august 2012
kl. 10.00 i Sparebankbygget 4. etasje, inngang fra gt. 1.

Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 14.08.2012