Sluttkonferanse for "Lærande regioner"

Sluttkonferanse "Lærande regionar" 2015 - Klikk for stort bilete Skuleadministrasjonen har delteke på sluttkonferanse for "Lærande regioner" (lenke).

Det har i 3 år vore forska på kvifor Sogn og Fjordane gjer det så godt på m.a. Nasjonale Prøver. Resultata vert presentert på ein stor konferanse på Grand Hotel i Oslo. Skulane i Vågsøy har vore med på denne forskinga og er invitert til å vere med når resultata no blir offentleggjorde.

Publisert av Bjørn Roger Rasmussen. Sist endra 13.03.2015