Stadanalyse Måløy sentrum

Måløy
Måløy

Stadanalyse Måløy sentrum
Endeleg stadanalyse, basert på medverknadsprosessen som har vore med mellom anna "Ope lokalkontor i Paulsen-huset" i februar, er no tilgjengeleg.

Utstilling og presentasjon av ferdig stedsanalyse
Ansvarleg arkitekt er tilbake for å presentere den ferdige stadanalysa og svare på spørsmål frå alle interesserte.

Stadanalyse Måløy sentrum
Endeleg stadanalyse, basert på medverknadsprosessen som har vore med mellom anna "Ope lokalkontor i Paulsen-huset" i februar, er no tilgjengeleg. Hovudelementa i den er tidlegare presentert og skildra i Fjordanes Tidende, men no kan alle interesserte lese den i full-tekst. Dessverre blir ei slik analyse svært stor og tung å skulle laste ned, og den er difor delt opp i ulike deler for å gjere den meir overkommeleg. 

Utstilling og presentasjon av ferdig stedsanalyse
Ansvarleg arkitekt er tilbake for å presentere den ferdige stadanalysa og svare på spørsmål frå alle interesserte. Markering av overgang frå stadanalyse til komande områdeplan.
Stad: Paulsen-huset i gate 1 ved Torget. Gratis kaffi. Velkomne!

Torsdag 03.05.:
Kl. 15.00: Veggutstilling opnar.
Kl. 19.00: Ansvarleg arkitekt vil presentere stadanalysa og svare på spørsmål.

Fredag 04.05.:
Kl. 10.00: Ansvarleg arkitekt vil presentere stadanalysa og svare på spørsmål.
Kl. 16.00: Dørene stenger - for denne gong.

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 10.05.2012
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering