Stadanalyse Måløy sentrum

Måløy
Måløy

Stadanalyse Måløy sentrum
Endeleg stadanalyse, basert på medverknadsprosessen som har vore med mellom anna "Ope lokalkontor i Paulsen-huset" i februar, er no tilgjengeleg.

Utstilling og presentasjon av ferdig stedsanalyse
Ansvarleg arkitekt er tilbake for å presentere den ferdige stadanalysa og svare på spørsmål frå alle interesserte.

Stadanalyse Måløy sentrum
Endeleg stadanalyse, basert på medverknadsprosessen som har vore med mellom anna "Ope lokalkontor i Paulsen-huset" i februar, er no tilgjengeleg. Hovudelementa i den er tidlegare presentert og skildra i Fjordanes Tidende, men no kan alle interesserte lese den i full-tekst. Dessverre blir ei slik analyse svært stor og tung å skulle laste ned, og den er difor delt opp i ulike deler for å gjere den meir overkommeleg. 

Utstilling og presentasjon av ferdig stedsanalyse
Ansvarleg arkitekt er tilbake for å presentere den ferdige stadanalysa og svare på spørsmål frå alle interesserte. Markering av overgang frå stadanalyse til komande områdeplan.
Stad: Paulsen-huset i gate 1 ved Torget. Gratis kaffi. Velkomne!

Torsdag 03.05.:
Kl. 15.00: Veggutstilling opnar.
Kl. 19.00: Ansvarleg arkitekt vil presentere stadanalysa og svare på spørsmål.

Fredag 04.05.:
Kl. 10.00: Ansvarleg arkitekt vil presentere stadanalysa og svare på spørsmål.
Kl. 16.00: Dørene stenger - for denne gong.

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 10.05.2012