TAF - Tekniske & almenne fag

Møte 1r - Klikk for stort bilete TAF - er eit unikt vidaregåande tilbod ved Måløy videregåande skule der ein etter 4 år får både fagbrev og spesiell studiekompetanse.

Opplæringa skjer i samarbeid mellom den videregåande skulen og næringslivet i fylket, både privat og offentleg.

Elevane søkjer seg inn med retning Teknikk og industriell produksjon (TP) eller Helse- og oppvekst (HS).

Måløy vidaregåande skule har sidan 2009 hatt tilbod om opplæring innan Tekniske og allmenne fag (TAF).Dette er eit 4-årig løp der ein kombinerer skule med arbeid i bedrift. Dei 3 første åra er ein på skulen 3 dagar i veka og arbeider i bedrift i 2, og siste året er ein i bedrift 3 dagar og på skulen 2. Dei som tek denne utdanninga har elevstatus dei to første åra og lærlingstatus dei to siste.

Vågsøy kommune har i fleire omgangar tatt imot lærlingar og elevar som går på TAF helse.

Vi viser elles til sida www.taf.no, der det ligg ute mykje nyttig stoff om denne utdanninga.

Ønskjer du meir informasjon om dette unike tilbudet kan du ta kontakt med Måløy vidaregåande skule.

TAF Helse og sosial ved Måløy Vidaregåande skule har fått laga ein liten film dei kallar

Mange gylne øyeblikk.

Kilde: Sogn og Fjordane fylkeskommune, Måløy vidaregåande skule

Sist endra 24.03.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering