Adopsjon

Formålet med adopsjon er i første rekke å gje ein god og varig heim til barn som dei biologiske foreldra ikkje kan ta vare på. Adopsjon skal alltid vere til beste for barnet. Det er ei kommunal oppgåve å tilrå søknader om adopsjon (sosialrapport). Det er BUF-etat, barne, ungdom og familieetaten region Vest som fattar vedtak på adopsjonssøknaden.

Ansikt - Klikk for stort bilete

Bustadkommunen har ansvar for å utarbeide sosialrapporten som skal leggjast ved søknaden om adopsjon av ukjent barn. Utarbeiding av sosialrapport er eit viktig dokument i samband med adopsjonssøknaden.

I samband med innhenting av informasjon til sosialrapporten, må all naudsynt dokumentasjon må liggje føre før første heimebesøk.

Merk at søknad om adopsjon av fosterbarn sendast via barneverntenesta i kommunen som har omsorg for barnet. Søknad om stebarnsadopsjon kan sendast direkte til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) sitt regionkontor

Kontaktinformasjon adopsjon.
Kontaktinformasjon adopsjon.
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Anne Grete Fjelltun57 84 50 00anne.grete.fjelltun@vagsoy.kommune.no
Turid Vika Skram57 84 50 00turid.skram@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering