Barnehagane i Vågsøy

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete

I Vågsøy kommune har vi 3 kommunale barnehagar og 3 private barnehagar.

Lov om barnehagar - Formål

Vedtektene (PDF, 491 kB) for dei kommunale barnehagane i Vågsøy seier at barnehagane skal drivast etter formålet og innhaldet som følgjer av §§ 1 og 2 i barnehagelova.

Dei private barnehagane har eigne vedtekter med liknande innhald.

Det er viktig og gjere seg kjende med vedtektene i forkant av søknad om barnehageplass. Her finn de m.a. opptakskriterier, opningstider, oppstart av nytt barnehageår og type plass.

Informasjon om den einskilde barnehage finn de ved å klikke på kvar barnehage.

Frå Trollskogen barnehage på barnehagens dag 21.03.06 - Klikk for stort bilete Kommunale barnehagar:
Holvik barnehage og Skavøypoll barnehage

Private barnehagar:
Fjordly barnehage, Skarevik barnehage og
Trollskogen barnehage.

Rett til barnehageplass
Barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av august det året det vert søkt om barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage frå august. Barn som fyller eitt år i september, oktober eller november det året det vert søkt om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage frå den månaden barnet fyller eitt år. Barnet har rett til plass i den kommunen der det er busett, jf. barnehagelova § 12a.

Søknad
Det er utarbeidd eit felles elektronisk søknadsskjema for opptak i alle barnehagane i Vågsøy (både private og kommunale). Søknadsfristen er 15. mars.  Utanom hovedopptak kan de søkje om plass fortløpande.

Alle søkjarane får skriftleg stadfesting på motteken søknad eller tilbod/avslag på søknad.

Ved ledig plass er det fortløpande opptak. Dei som ikkje har fått første alternativ, vil stå på venteliste til ønsket er oppfylt.

Treng de hjelp til å fylle ut det elektroniske skjemaet, kan de ta kontakt med ein av barnehagane eller servicetorget i rådhuset. De må ha e-postadresse og fødselsnummer til barn og foreldre klart før de tar kontakt.

Endring av barnehageplass
Dersom de ønskjer å endre storleik på plass, må de òg nytte det elektroniske skjemaet. Frist for å søkje om endring av plass er 15. mars.

Oppseiing av barnehageplass
Frist for oppseiing finn de i vedtektene til dei ulike barnehagane.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering