Borgarleg vigsel

Vigsel  - Klikk for stort bilete

Frå og med 1. januar 2018 overtok kommunane anvaret for borgarleg vigsel i Norge. Tidlegare var det tingrettane som hadde dette ansvaret. 

I ekteskapslova går det fram at det er ordførar og varaordførar som har vigselsmynde.  I Vågsøy kommune har og rådmann og kommunalsjef for oppvekst- og kultur og kommunalsjef for helse- og omsorg vigselsmynde. Seremonilokalet er kunstmuseet «Den Blå Hesten» som ligg i Gate 1 nr. 98, Måløy.

Har de bestemt dykk for ekteskap, kan de fylle ut skjemaet for vigsel.
Her må de oppgje namn på brudeparet, e-postadresse, telefonnummer, ynskt lokalisering, dato og tid. Kommuna vil ta stilling til høvet for gjennomføring av vigsel slik som brudeparet ynskjer. Det må også sendast inn prøvingsattest minimum ei veke før seremonien.


Prøvingsattest
 

Før de kan gifte dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap, brudeparet må legge inn

  • Eigenerklæring
  • Forlovarerklæring
  • Erklæring om skifte dersom du har vore gift før
  • Melding om endring av namn dersom du skal bytte namn

Skatteetaten skriv deretter ut ein såkalla prøvingsattest, som viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap.
 

Kontakt

Det er tenesteleiar Service i Vågsøy kommune, som administrerar borgarleg vigsel i Vågsøy, ta gjerne kontakt på epost: linda.larsen@vagsoy.kommune.no eller tlf. 90 03 04 09.

Lenkjer til meir informasjon

Retningslinjer for Vågsøy kommune (PDF, 123 kB)Ekteskapslova, jf. Lov om endringar i ekteskapslova , Skatteetaten - Ekteskap i Norge 

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering