Brannvesen

Brannvesenet skal på kort varsel rykka ut ved brann, trafikkuhell, redning på sjø og vatn, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgåver.

Brannbilane - Klikk for stort bileteBrannbilane Brannkorpset gruppebilde - Klikk for stort bilete

 

Nødnummeret ved brann:    110

Brannberedskap: 

Vågsøy kommune har brannstasjon i Gate 2 14 i Måløy.
Brannvesenet er organisert som deltidsbrannvesen og blir administrert av brannsjefen.

Vågsøy kommune har pr. i dag følgjande mannskap og bilar:

Mannskap:
20 brannmenn
4 befal, 2 stasjonsvakter        

Bilar:
To brannbilar og ein mannskapsbil.

Melding om brann blir mottatte av 110-sentralen i Florø, men dersom du treng å kontakte det lokale brannvesenet om andre ting, bruker du nummeret til kommunens sentralbord.

Vågsøy Brann- og Redningskorps er også innsatspersonell ved andre ulykker som trafikkuhell, akutt forureining, redningsaksjoner o.l.

Førebyggande brannvern

Brannvesenet utfører kontroll og tilsyn i bygningar som er underlagt spesielt brannsyn etter brannlova § 13. Vidare utfører ein boligtilsyn (brannsyn i boliger).

Brannteknisk byggesaksbehandling blir utført av plan og utvikling.

Brannvesenet deltek årleg på øvingar i lag med skular, institusjonar og private bedrifter.

Kontaktinformasjon brann:
Kontaktinformasjon brann:
NamnTelefonE-post
Nødnummer brann110
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Brannstasjon57 85 04 71
Brannsjef Kim Hjelle918 32 818kim.hjelle@vagsoy.kommune.no
Alarmsentralen57 75 14 00brann110@alarmsentralen.com
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering