Brannvesen

Brannvesenet skal på kort varsel rykka ut ved brann, trafikkuhell, redning på sjø og vatn, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgåver.

Brannbilane - Klikk for stort bileteBrannbilane Brannkorpset gruppebilde - Klikk for stort bilete

 

Nødnummeret ved brann:    110

Brannberedskap: 

Vågsøy kommune har brannstasjon i Gate 2 14 i Måløy.
Brannvesenet er organisert som deltidsbrannvesen og blir administrert av brannsjefen.

Vågsøy kommune har pr. i dag følgjande mannskap og bilar:

Mannskap:
20 brannmenn
4 befal, 2 stasjonsvakter        

Bilar:
To brannbilar og ein mannskapsbil.

Melding om brann blir mottatte av 110-sentralen i Florø, men dersom du treng å kontakte det lokale brannvesenet om andre ting, bruker du nummeret til kommunens sentralbord.

Vågsøy Brann- og Redningskorps er også innsatspersonell ved andre ulykker som trafikkuhell, akutt forureining, redningsaksjoner o.l.

Førebyggande brannvern

Brannvesenet utfører kontroll og tilsyn i bygningar som er underlagt spesielt brannsyn etter brannlova § 13. Vidare utfører ein boligtilsyn (brannsyn i boliger).

Brannteknisk byggesaksbehandling blir utført av plan og utvikling.

Brannvesenet deltek årleg på øvingar i lag med skular, institusjonar og private bedrifter.

Kontaktinformasjon brann:
Kontaktinformasjon brann:
NamnTelefonE-post
Nødnummer brann110
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Brannstasjon57 85 04 71
Brannsjef Kim Hjelle918 32 818kim.hjelle@vagsoy.kommune.no
Alarmsentralen57 75 14 00brann110@alarmsentralen.com
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering