Gebyr vatn- og avløp

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete

Vass- og avlaupsgebyr blir fakturert i to terminar (om våren og om hausten).

Gebyret er todelt. Abonnementsgebyret (fastleddet) blir fakturert pr bueining uavhengig av bruken, og forbruksgebyret vert rekna ut frå storleiken på huset for dei som ikkje betaler etter målt forbruk (vassmåler). At huset står tomt en periode,  gjev ikkje fritak for gebyr.

Dersom huset står tomt over lengre tid (eit halvt år eller meir) kan en søke skrifteleg om reduksjon av gebyret/fritak for forbruksgebyret.

Søknad må sendes inn på førehand før fritaket kan gjevast.

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 10.06.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering