Hva er bostøtte?

NAV - Klikk for stort bilete

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

NAV Vågsøy.
Besøksadresse:     Rådhuset i Måløy, 1. etasje
Postadresse:          Postboks 133, 6701 Måløy
Tlf:                          55 55 33 33

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Hvem kan få bostøtte

Bostøttekalkulatoren


Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Slik søker du

 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Hvordan melde fra om endringer

 

Klage på vedtak om bostøtte

Til toppenTil toppenTil toppenTil toppenHvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Slik klager du på bostøtte

 

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens hjemmeside

Husbanken,no


Du kan også henvende deg til NAV Vågsøy for å få hjelp og veiledning.
Kontaktperson ved NAV Vågsøy: Jan Faksnes

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 03.03.2017
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering