Kart og oppmåling

Illustrasjon oppmåling - Klikk for stort bilete

Enhetens ansvars- og arbeidsoppgaver er:

  • Fagansvarlig for oppmåling.
  • Systemansvarlig for kommunens kart- og eiendomsdatabaser.
  • Drift av GPS (Global Positioning System).
  • Drift av datasystemene som forvalter digitale kartdata og GPS-målinger.
  • Ajourføring av digitale kartdata.

Oppmålingstjenester:

Tjenester i terrenget:

Grensepåvising (PDF, 21 kB)
Grensefastsetting (PDF, 22 kB)
Grensejustering (PDF, 22 kB)
Fradeling (PDF, 22 kB)
Seksjonering med uteareal (PDF, 22 kB)
• Feilretting (kvalitetsheving)

For å søke om ein av desse tenestene (grensepåvising og grensefastsetting treng ein kun å rekvirere) må ein være heimelshavar til den eigedomen det skal holdes oppmålingsforretning over.
Søknaden sendast til byggesakshandsamar.
Søknaden skal innehalde: Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 42 kB)Nabovarsel (PDF, 2 MB) og Gjenpart av nabovarsel (PDF, 2 MB) som skal leverast sammen med søknaden. I tillegg må det leveres inn eit kart (med påtegning) som viser kva det søkast om. Kart kan ein skrive ut frå Nordfjordsamarbeidet eller få på servicetorget. Dersom tiltaket er i strid med plan eller strandsone, må det søkast om dispensasjon (link som gjer greie for dispensasjon). Dersom søknaden vert innvilga, vert partane kalla inn til oppmålingsforretning.


Tjenester på kontoret:

• Bistand ved eiendomsspørsmål og overdragelse
• Egenerklæring om konsesjonsfrihet
• Kartutskrift
• Beregninger (avstand, areal , koordinater)
• Nabooppgave
• Sammenslåing

Kontaktinformasjon kart og oppmåling:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Tommy Aasebø57 84 50 73tommy.aasebo@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering