Kart og oppmåling

Illustrasjon oppmåling - Klikk for stort bilete

Enhetens ansvars- og arbeidsoppgaver er:

  • Fagansvarlig for oppmåling.
  • Systemansvarlig for kommunens kart- og eiendomsdatabaser.
  • Drift av GPS (Global Positioning System).
  • Drift av datasystemene som forvalter digitale kartdata og GPS-målinger.
  • Ajourføring av digitale kartdata.

Oppmålingstjenester:

Tjenester i terrenget:

Grensepåvising (PDF, 21 kB)
Grensefastsetting (PDF, 22 kB)
Grensejustering (PDF, 22 kB)
Fradeling (PDF, 22 kB)
Seksjonering med uteareal (PDF, 22 kB)
• Feilretting (kvalitetsheving)

For å søke om ein av desse tenestene (grensepåvising og grensefastsetting treng ein kun å rekvirere) må ein være heimelshavar til den eigedomen det skal holdes oppmålingsforretning over.
Søknaden sendast til byggesakshandsamar.
Søknaden skal innehalde: Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 42 kB)Nabovarsel (PDF, 2 MB) og Gjenpart av nabovarsel (PDF, 2 MB) som skal leverast sammen med søknaden. I tillegg må det leveres inn eit kart (med påtegning) som viser kva det søkast om. Kart kan ein skrive ut frå Nordfjordsamarbeidet eller få på servicetorget. Dersom tiltaket er i strid med plan eller strandsone, må det søkast om dispensasjon (link som gjer greie for dispensasjon). Dersom søknaden vert innvilga, vert partane kalla inn til oppmålingsforretning.


Tjenester på kontoret:

• Bistand ved eiendomsspørsmål og overdragelse
• Egenerklæring om konsesjonsfrihet
• Kartutskrift
• Beregninger (avstand, areal , koordinater)
• Nabooppgave
• Sammenslåing

Kontaktinformasjon kart og oppmåling:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Tommy Aasebø57 84 50 73tommy.aasebo@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering