Kommunale vegar

Drifts- og anleggsavdelinga i kommunen har ansvaret for alle kommunale vegar og gater, bygging av nye, vedlikehald og brøyting.

Fra RV 617 - Klikk for stort bilete

Vegvedlikehald blir utført av tilsette på drifts- og anleggsavdelinga i kommunen så langt tida og dei økonomiske rammene strekk til.

Det er laga til standard for vegvedlikehald:
sommarvedlikehald (PDF, 39 kB) og vintervedlikehald (PDF, 38 kB)

Vågsøy kommunestyre vedtok den 31.10.2013 i K-sak 089/13, med heimel i Plan- og bygningslova § 11-15, Kommunedelplan for trafikksikring i Vågsøy 2013-2020.

Kommunedelplan for trafikksikring i Vågsøy 2013-2020 finn du her (PDF, 2 MB). Formålet med kommunedelplan trafikksikring er at den skal vere eit godt verktøy for trafikksikringsarbeidet i Vågsøy kommune.

 

Kontaktinformasjon vegar:
Kontaktinformasjon vegar:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Ingvald Tennebø57 84 50 84ingvald.tennebo@vagsoy.kommune.no
Odd Henning Svoren57 84 50 83odd.svoren@vagsoy.kommune.no

Artiklar
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering