Kommunale vegar

Drifts- og anleggsavdelinga i kommunen har ansvaret for alle kommunale vegar og gater, bygging av nye, vedlikehald og brøyting.

Fra RV 617 - Klikk for stort bilete

Vegvedlikehald blir utført av tilsette på drifts- og anleggsavdelinga i kommunen så langt tida og dei økonomiske rammene strekk til.

Det er laga til standard for vegvedlikehald:
sommarvedlikehald (PDF, 39 kB) og vintervedlikehald (PDF, 38 kB)

Vågsøy kommunestyre vedtok den 31.10.2013 i K-sak 089/13, med heimel i Plan- og bygningslova § 11-15, Kommunedelplan for trafikksikring i Vågsøy 2013-2020.

Kommunedelplan for trafikksikring i Vågsøy 2013-2020 finn du her (PDF, 2 MB). Formålet med kommunedelplan trafikksikring er at den skal vere eit godt verktøy for trafikksikringsarbeidet i Vågsøy kommune.

 

Kontaktinformasjon vegar:
Kontaktinformasjon vegar:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Ingvald Tennebø57 84 50 84ingvald.tennebo@vagsoy.kommune.no
Odd Henning Svoren57 84 50 83odd.svoren@vagsoy.kommune.no

Artiklar
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering