Kriseteam

Kriseteamet i Vågsøy har som målsetting å samordne tilgjengelege ressursar overfor menneske i krise.

Oppgåvene omfattar:

  • Praktisk / fagleg hjelp og menneskleg kontakt.
  • Vurdere mobilisering av kriseteam.
  • Oversikt over ressursar for krisehandtering i kommunen.
  • Iverksetting/samordning av tiltak.
  • Bistand til skular og institusjonar ved krisehandtering.
  • Tilrettelegging for sjølhjelp og normalisering.
  • Vurdere vidare oppfølging.


Gruppa er samansett slik:

Kommunelege 1, Politi,  Lensmann, Sokneprest, Helsesyster og Psykisk helseteam.

All informasjon som blir gruppa til del, vil verte ivareteken av medlemmane sin profesjonsbestemte teieplikt.

Det er politi, prest eller lege som varslar krise.

Kontaktinformasjon sentralbord:
Kontaktinformasjon sentralbord:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering