Kulturprisen, idrettstipend og kulturstipend

Utdeling Kulturprisen 2009 - Klikk for stort bilete Utdeling Musikkstipend 2009 - Klikk for stort bilete

 

Kulturprisen.
Kulturprisen delast ut kvart år. Prisen er på kr 10.000,-. Den vert gitt til enkeltpersonar, grupper, lag eller organisasjonar med tilknytning til Vågsøy kommune. Prisen tildelast den eller dei som har gjort ein spesiell innsats for kulturlivet i kommunen.

Kulturstipend og Idrettsstipend.
Stipenda skal stimulere til vidare utvikling og framgang innan musikk,utaøvande kunst og idrett. Stipenda er kvar på kr 6.000,- Enkeltutøverar, ei gruppe utøverar eller ein leier som har fremma kulturlivet/idretten i kommunen kan søkje på stipenda.

  • Alle som ønsker det kan sende inn forslag på kandidater.
  • Søknadsfrist vert kunngjort på heimesidene og i lokalavisa om hausten.
  • Prisane vert delt ut i kommunestyret i desember kvart år.
Kontaktinformasjon kultur:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Odd Gunnar Myhre57 84 50 91odd.myhre@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering