Kulturprisen, idrettstipend og kulturstipend

Utdeling Kulturprisen 2009 - Klikk for stort bilete Utdeling Musikkstipend 2009 - Klikk for stort bilete

 

Kulturprisen.
Kulturprisen delast ut kvart år. Prisen er på kr 10.000,-. Den vert gitt til enkeltpersonar, grupper, lag eller organisasjonar med tilknytning til Vågsøy kommune. Prisen tildelast den eller dei som har gjort ein spesiell innsats for kulturlivet i kommunen.

Kulturstipend og Idrettsstipend.
Stipenda skal stimulere til vidare utvikling og framgang innan musikk,utaøvande kunst og idrett. Stipenda er kvar på kr 6.000,- Enkeltutøverar, ei gruppe utøverar eller ein leier som har fremma kulturlivet/idretten i kommunen kan søkje på stipenda.

  • Alle som ønsker det kan sende inn forslag på kandidater.
  • Søknadsfrist vert kunngjort på heimesidene og i lokalavisa om hausten.
  • Prisane vert delt ut i kommunestyret i desember kvart år.
Kontaktinformasjon kultur:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Odd Gunnar Myhre57 84 50 91odd.myhre@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering