Logopedtenesta

Logopeden kan gje undervisning og opplæring innanfor områda:

Språkvanskar/ språktilegning, språklydsvanskar/ uttalevanskar, taleflytvanskar / stamming, stemmevanskar / stemmelidingar, afasi

Logopeden gjev tenester til barn og unge i førskule- og grunnskulealder og til vaksne.

Når det gjeld henvising til logoped for barn og unge kan foreldre kontakte barnehage/ skule som igjen henvis til PPT. PPT opprettar eit enkeltvedtak for born om dei har rett på logopedtenester. Henvising frå skule/ barnehage skjer i samråd med foreldra.

Vaksne kan få henvisning frå lege til logopedtenester. Henvisning sendast til Vågsøy kommune, postboks 294, 6701 Måløy eller post@vagsoy.kommune.no

Kontaktinformasjon logoped
Kontaktinformasjon logoped
NamnTelefonE-post
Eirin Nesheim416 01 631eirin.nesheim@vagsoy.kommune.no

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering