Logopedtenesta

Logopeden kan gje undervisning og opplæring innanfor områda:

Språkvanskar/ språktilegning, språklydsvanskar/ uttalevanskar, taleflytvanskar / stamming, stemmevanskar / stemmelidingar, afasi

Logopeden gjev tenester til barn og unge i førskule- og grunnskulealder og til vaksne.

Når det gjeld henvising til logoped for barn og unge kan foreldre kontakte barnehage/ skule som igjen henvis til PPT. PPT opprettar eit enkeltvedtak for born om dei har rett på logopedtenester. Henvising frå skule/ barnehage skjer i samråd med foreldra.

Vaksne kan få henvisning frå lege til logopedtenester. Henvisning sendast til Vågsøy kommune, postboks 294, 6701 Måløy eller post@vagsoy.kommune.no

Kontaktinformasjon logoped
Kontaktinformasjon logoped
NamnTelefonE-post
Eirin Nesheim416 01 631eirin.nesheim@vagsoy.kommune.no