Økonomisk råd og veiledning

NAV - Klikk for stort bilete

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer.

Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom:

 • Du opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov.
 • Får vanskeligheter med å betale regningene dine.
 • Får problemer med å betale tilbake gjelden din.
 • Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp).

 

NAV-kontoret kan hjelpe deg å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette.

Du kan for eksempel få hjelp til:

 • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din.
 • Å sette opp et husholdningsbudsjett.
 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger.
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling.
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter.
 • Dersom du har så mye gjeld det er umulig å betjene, får du hjelp til å søke gjeldsordning.
 • Hjelp i kontakt med og oppfølging av aktuelle kreditorer.
 • Kontakt med namsmannen.

 

Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene kommunen trenger.

Kommunen har plikt til å henvise til og formidle kontakt med rette instans når de selv ikke har kompetanse og er fullt orientert om den hjelpen du kan få.

Økonomisk rådgivning er gratis. Det vil gjøre det enklere å få oversikt over situasjonen din dersom du før møtet går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon/vedlegg.

Relevante vedlegg til søknaden kan være:

 • Siste ligningsattest.
 • Saldo på alle konti.
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter.
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene.
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte.
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm.
 • Utgifter i til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass.
 • Utgifter til forsikring.
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger.
 • Hvis du har fått tilsendt såkalt begjæring om utlegg, tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.

 

Ta kontakt med NAV Vågsøy personlig eller på telefon 55 55 33 33  for å avtale møte, eller du kan kontakte rådgiver Jan Faksness direkte på mobil 90 27 54 99. 

NAV Vågsøy held til i Måløy på Rådhuset, Gate 1 64, fyrste etasje.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning forutsetter samarbeid mellom søker og NAV-rådgiver.

Følgende fremgangsmåte er vanlig:

 • Kartlegging av livssituasjonen din, med oversikt over inntekter i form av et budsjettoppsett.
 • Vurdering av evnen til å betjene den økonomiske situasjonen.
 • Forslag til tiltak og løsninger på grunnlag av de vurderinger som er gjort og etter avtale med den det gjelder.

 

Hva sier reglene?

 

Saksgang:

 • Hvordan får du hjelp?
 • Gratis rådgivning.
 • Hva slags hjelp kan du få?
 • Hvem kan få økonomisk rådgivning?
Kontaktinformasjon NAV:
Kontaktinformasjon NAV:
NamnTelefonE-post
NAV55 55 33 33nav.vagsoy@nav.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering