Økonomisk sosialhjelp

NAV - Klikk for stort bilete

Søknad om økonomisk sosialhjelp i Vågsøy kommune behandles av NAV Vågsøy og alle søknader må leveres eller sendes (i posten) til NAV Vågsøy.
 
Du kan ta ut søknadskjema på Vågsøy kommunes hjemmeside og fylle ut og legge ved den etterspurte dokumentasjon. Søknadskjema finner man også i mottaket ved NAV Vågsøy.
 

1. Om søknad/søknadsskjema

 • Du kan gjerne ta kontakt med mottaket ved NAV-kontoret før du leverer søknad da NAV-kontoret ofte vil ha behov for å snakke med deg om din situasjon før søknaden ferdigbehandles. NAV-kontoret vil da sette opp en samtaletime med saksbehandler. 
  NB! Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan forvente å få en samtale samme dag som man evt. søker på økonomisk sosialhjelp. 

 • Har du søkt og mottatt økonomisk sosialhjelp tidligere, kan det være at du har levert noe dokumentasjon tidligere. Dvs. dokumentasjon som husleiekontrakt og selvangivelse/skatteoppgjør er dokumentasjon som ofte er levert ved første gangs søknad i året og man trenger da ikke å levere det på nytt hvis den innleverte dokumentasjon er relevant på søknadstidspunktet. Dette må oppgis i søknaden.

 • Søknadskjemaet må fylles ut med alle relevante opplysninger som står i søknadskjemaet. Søknadskjema alltid underskrives av søker.
   


2. Søknad/vedlegg

Vedlegg som må følge med søknaden:

 • Lønnslipp/dokumentasjon på inntekt/formue 

 • Engasjementsoppgave fra bank (oversikt over ditt kundeforhold i banken)  

 • Siste selvangivelse/skattemelding og skatteoppgjør (fås hos Skatteetaten) 

 • Dokumentasjon på boforhold. Hvis man leier bolig husleiekontrakt vedlegges.
  Hvis man eier bolig nedbetalingsplan på boliglån vedlegges.

 • Dokumentasjon på at du har søkt/mottar bostøtte fra Husbanken.

 • Fakturaer som viser utgifter til f.eks. husleie, boliglån, kommunale avgifter, renovasjon, strøm, barnehage og lege/medisiner

NAV Vågsøy gjør oppmerksom på at det kan etterspørres ytterligere dokumentasjon før søknaden blir ferdigbehandlet.
 

3. Lever søknad ved NAV Vågsøy eller send søknad i posten til NAV Vågsøy, Postboks 133, 6700 Måløy

NB! Søknad om økonomisk sosialhjelp må aldri sendes pr. epost.

 
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering