Renovasjon

Alle eigedommar i Vågsøy kommune er omfatta av tvungen renovasjonsordning, og må betale gebyr for denne tenesta. Renovasjonsselskapet NOMIL - Nordfjord Miljøverk IKS - har overteke renovasjonsordninga for Vågsøy frå 01.01.2012.

Bossbil - Klikk for stort bilete

NOMIL har sendt ut eigen renovasjonsbrosjyre til alle husstandar i kommunen og dei har køyrt ut nye bosstativ. I renovasjonsbrosjyra finn du alt du treng vite om avfallslevering der du bur.

Renovasjonskalender (PDF, 199 kB) er no sendt ut av NOMIL for perioden juli - desember 2018.

Har du spørsmål eller anna om renovasjon må du frå 01.01.2012 ikkje lenger ta kontakt med kommunen, men direkte med NOMIL på tlf. 57 00 94 00 eller på epost til post@nomil.no 
Meir informasjon finn du på NOMIL si heimeside

Opningstider bossanlegget i Vedvik:

Måndagar 15.00 - 19.00
Torsdagar 11.00 - 15.00

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering