Salsløyve alkohol

Løyve for sal av alkoholhaldig drikk gjeld vanlegvis for ein kommunestyreperiode.

Tildeling av salsløyve for eksisterande butikkar skjer i byrjinga av året etter kommunestyrevalet.

I Vågsøy kommune er det politisk vedtak om at det skal vere butikksal av øl. I kvar kommunestyreperiode vert spørsmålet om salsløyve tatt opp til ny handsaming.

Vågsøy har eit vinmonopolutsal.

Salsløyve for denne periode gjeld fram til juni 2020.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2017 - 2020 (PDF, 701 kB)
Retningslinjer for sal og skjenking av alkohol (PDF, 460 kB)

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering