Salsløyve alkohol

Løyve for sal av alkoholhaldig drikk gjeld vanlegvis for ein kommunestyreperiode.

Tildeling av salsløyve for eksisterande butikkar skjer i byrjinga av året etter kommunestyrevalet.

I Vågsøy kommune er det politisk vedtak om at det skal vere butikksal av øl. I kvar kommunestyreperiode vert spørsmålet om salsløyve tatt opp til ny handsaming.

Vågsøy har eit vinmonopolutsal.

Salsløyve for denne periode gjeld fram til juni 2020.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2017 - 2020 (PDF, 701 kB)
Retningslinjer for sal og skjenking av alkohol (PDF, 460 kB)

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering