Serveringsløyve

. - Klikk for stort bilete

Det må søkjast om serveringsløyve for å kunne drive serveringsstader der det skal serverast mat og/eller drikke.

Før du startar ein serveringsstad må det søkjast om serveringsløyve til kommunen. I tillegg skal Mattilsynet godkjenne serveringsstaden.

Styrar for serveringsstaden må ha bestått etablerarprøva i serveringslova før serveringsløyvet vert gjeve. Du kan sende inn søknad om serveringsløyve i forkant av at du tek prøva, men du må avlegge prøva snarast.

Avdeling Service handsamar søknader om serveringsløyve og kan gje rettleiing i høve utfylling av søknad og event. prøvetaking. Rådmannen er delegert fullmakt til å avgjere søknader om serveringsløyve.

I følgje serveringslova skal all matservering vere avslutta kl. 01.00.  Kommunane kan utarbeide eigne forskrifter som utvida opningstider. Vågsøy kommune har ikkje eiga forskrift om dette og då gjeld serveringslova.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering